خطر ریزش طنز!


لطفا با کلاه ایمنی وارد شوید!!

فیه ما فیا

دکترها برای آدم‌ها رژیم لاغری می‌نویسند
آدم‌های لاغر
قلیان چاق می‌کنند و می‌کشند
قلیان‌های چاق
آدم‌های لاغر را می‌کـُـشند.

دود، همه جا را گرفته است
آن قدر که همین دیروز
غزلی با وزن ِ
«قـُـل قـُـلاتن قـُـل قـُـلاتن قـُـل قـُـلات»
برنده‌ی جشنواره‌ی شعر جوان شد
و حُضار ِ در سالن به جای کف زدن
سرفه کردند!

تا این جشنواره‌ها
وزن‌ها را خریده‌اند،
تا این رژیم
دکترها را خریده است،
و تا این دکترها
دکترایشان را خریده‌اند،
بهترین راه تمام کردن این شعر ِ لاغر این است:
«با تشکر از خانواده‌ی محترم قلیان
و سایر بستگان و آشنایان!»

   + فرزین کشاورز - ٥:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/۱٩