خطر ریزش طنز!


لطفا با کلاه ایمنی وارد شوید!!

چند رباعی

یک بوس ِ پر از خلوص، لُپ های شما

یک خارش ِ بیست، پاچه و پای شما

ترفیع، اگر به پست ِ چاکر بدهید،

مالش بدهم دو دستی آنجای شما...

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من معنی ابتذال را می فهمم

من "بیست و سی"  ِ محال را می فهمم

می فهمم و رشد می کنم، می ترسی؟

ترسیدنت از نهال را می فهمم!

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بر سر می زد، دو چشم خود تر می کرد

گوش فلک از زاری ِ خود کر می کرد

عاشورا بود، ظهر در مسجد ِ شهر

در جنگ ِ غذا و صف چه محشر می کرد!

   + فرزین کشاورز - ۳:٢٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٩/٧