خطر ریزش طنز!


لطفا با کلاه ایمنی وارد شوید!!

غزل‌طنز مشترک 4 نفری!!

غزل‌طنز زیر کار مشترکیست از استاد نادر ختایی (مشهور به استاد ایکس) و خانم سمیه فروغی و آقای حسن شاه رجب و بنده که در یک حال به خصوصی جسم ما 4 نفر در یک روح حلولید و این شعر صادر گشت! بخوانید:

 

نان به نرخ روز هر شب می خوریم
آه را با سوز هر شب می خوریم (استاد ایکس)
ما به جای قرص نان، با اشتها
ماه جان افروز هرشب میخوریم (سمیه فروغی)
می پرد برق گرانی ؟ نه عزیز
زانکه ما فییییوز هر شب می خوریم (استاد ایکس)
سفره مان تکرار تکرار است، آه
لقمه ی دیروز هر شب میخوریم (فرزین کشاورز)
حلق ما باز است کارت را بکن
چونکه ماها گ... هر شب می خوریم (استاد ایکس)
بره ایم اما بترس از گشنه گی
چندتایی یوز هر شب می خوریم! (استاد ایکس)
سیستماتیک است اینجا کارها
چونکه ما ویندووز هر شب می خوریم (استاد ایکس)
البته ما پوز گاهی می زنیم
لیک از زن پوز هر شب می خوریم (استاد ایکس)
سالها در خوردن یک قاچ درد
لرزه ی گارپوز هرشب میخوریم (سمیه فروغی)
خون دماغ، اعصاب له بازار و خیط
چون "کلاغ نیوز" هرشب میخوریم (سمیه فروغی)
بر مانیتور قوز از بس کرده ایم
شام را با قوز هر شب می خوریم (استاد ایکس)

گوژ پشت ما نتردامت کجاست؟
قرص آرتروزهر شب میخوریم! (حسن شاه رجب)

پای سی دی یا که دی وی دی و یا…
فیس "تام کروز" هرشب میخوریم (سمیه فروغی)
با "وثوقی" هم اساسا پایه‌ایم
فیلمی از "بهروز" هر شب میخوریم (فرزین کشاورز)

 

بیلمیرم تو با چه شب سیرت کند
با تقی قارپوز هر شب می خوریم (استاد ایکس)
مانمکگیر توئیم ای جان جان
بوسه را با دوز(نمک) هرشب میخوریم (سمیه فروغی)
ای مجردها رَوید از پیش ما
یک عدد یالقوز هر شب می خوریم (استاد ایکس)
دشمن خونی رندان گشته ایم
"رند عالم سوز" هر شب میخوریم (فرزین کشاورز)
زاهدی دل‌پاک می‌نوشیم و بعد
عالمی دلسوز هر شب می‌خوریم (استاد ایکس)

جان ما در آستین جان توست
دکمه‌ی بولوز هرشب میخوریم (سمیه فروغی)
ما لبی لب سوز هر شب می دهیم
چایی لب دوز هر شب می خوریم (استاد ایکس)
انقدر بنزین گران شد لاجرم
لوله ی اگزوز هر شب میخوریم (فرزین کشاورز)
باژیان خویش تنها گشته ایم
شاسسی لکسوز هرشب میخوریم (سمیه فروغی)
آنفولانزا را کنار مرغها
با کبد " سیروز" هر شب می خوریم (استاد ایکس)
لای شاخ وبرگ گلهای حیاط
شته و "مینوز" هرشب میخوریم (سمیه فروغی)
در غذامان زهر ها افکنده اند
لقمه را مرموز هر شب میخوریم (فرزین کشاورز)
الغرض جان کلام این است و بس:
نان به نرخ روز هر شب می خوریم (ترکیبی!!)

   + فرزین کشاورز - ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/٦