خطر ریزش طنز!


لطفا با کلاه ایمنی وارد شوید!!

کار و پارتی

ز دست کار و پارتی هر دو فریاد

که هرجا کار بینم پارتی میخواد

بسازُم خنجری نیشش ز پولاد

زنم بر پارتی تا کار گردد آزاد

   + فرزین کشاورز - ٩:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٢٧