خطر ریزش طنز!


لطفا با کلاه ایمنی وارد شوید!!

نیمایی طنز

با یاد عمران صلاحی

 

شبی ماه بر دشت ما چکه کرد

دلم گفت شاید

آسمان هرز شد!

 

***

 

شاعری دیدم

سطرهایش

ساطور داشت!

 

***

 

گفتم سلام

خشمید و سرخ شد

عقل سلیم نداشت!

 

***

 

در دید شاعر

حتی علف های هرز هم

هرزه نیست!

   + فرزین کشاورز - ٩:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱/۱٠